Novinky

Riaditeľské voľno, 22. jún 2018 (piatok)

Riaditeľské voľno, 22. jún 2018 (piatok)Riaditeľka ZŠ Hollého v Topoľčanoch Vám týmto oznamuje, že poskytuje jeden deň riaditeľského voľna žiakom školy z organizačných dôvodov v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
podľa § 150 ods. 5 na deň 22.06.2018 /piatok/. Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD pri ZŠ HolléhoTopoľčany.
Vo vyučovaní sa bude pokračovať 25.06.2018 (pondelok).

Výsledky talentových skúšok do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2018/2019

Výsledky talentových skúšok do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2018/2019

Zverejnili sme výsledky talentových skúšok do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2018/2019
.
Čítať viac...

Mesačný plán práce, jún 2018

Súťaž „Bez ťaháka“

Súťaž „Bez ťaháka“
Dňa 10. mája 2018 sa konal 11. ročník súťaže o putovný pohár primátora „Bez ťaháka“ na ZŠ Tribečská. Našu školu reprezentovali žiaci 8.C – Dávid Chudoba, 8.B –Nina Šobáňová a 8.A -  Ondrej Lauko. [Ďalej...]
Mgr. M. Hrubá

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov
Ani na krajskom kole sa naši žiaci nestratili a v konkurencii šiestich družstiev vo svojej kategórii získali cenné 3 miesto. [Ďalej...]

Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v termíne od 3.apríla do 30.apríla 2018 v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 16.00 hod. [Ďalej...]

2% z dane

2% z dane
Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2018 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2017 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole J. Hollého 696/3 v Topoľčanoch. Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu, v prospech detí navštevujúcich základnú školu. [Ďalej...]

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov a žiačok

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov a žiačok
Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov - 10.4.2018
Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok - 12.4.2018
[Ďalej...]

Vybíjaná žiačok

Vybíjaná žiačok
V Ludaniciach sa hralo základné kolo vo vybíjanej žiačok. Aj keď sa naše dievčatá veľmi snažili na postup to nestačilo. [Ďalej...]

Kurz finančnej gramotnosti

Kurz finančnej gramotnosti
Dňa 5. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnil Kurz finančnej gramotnosti. [Ďalej...]

Mesačný plán práce, apríl 2018

Mesačný plán práce, apríl 2018
[Ďalej...]

MO gymnastický štvorboj

MO gymnastický štvorboj
Posledný marcový piatok sa konali MO v gymnastickom štvorboji. Našu školu reprezentovalo 5 družstiev. Žiaci obsadili popredné miesta. [Ďalej...]

Okresné kolo Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády
Dňa 23.3.2018 sa uskutočnil 54. ročník Chemickej olympiády. Okresného kola kategórie D sa zúčastnili dve žiačky našej školy: Viktória Belohorcová a Lucia Pavlovičová [Ďalej...]

Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie a prózy, obvodové kolo

Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie a prózy, obvodové kolo
Obvodového kola sa z našej školy zúčastnilo 5 najúspešnejších recitátorov zo školského kola. Všetkým nám urobili veľkú radosť svojimi výkonmi, pretože získali pekné umiestnenia. [Ďalej...]


Svetový deň vody

Svetový deň vody
V roku 1993 vyhlásila Organizácia Spojených národov 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň  sa aj naši žiaci oboznamujú s rôznymi témami, ktoré súvisia s ochranou a šetrením vody. [Ďalej...]

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
Tradične ako každý rok sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, ktorí boli rozdelení do troch kategórií, osobitne súťažili v prednese  poézie a prózy. [Ďalej...]

Mesačný plán práce, marec 2018

Mesačný plán práce, marec 2018
[Ďalej...]

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik
V týždni od 19. februára do 23. februára 2018 sa naši prváci zúčastnili plaveckého výcviku. [Ďalej...]

Milujeme Slovensko

Milujeme Slovensko
Dňa 22.2.2018 sa na Základnej škole J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnila súťaž „Milujeme Slovensko“. Súťaže sa zúčastnili 3 základné školy z Topoľčian: Základná škola Tribečská, Základná škola Sv. Ladislava a Základná škola J. Hollého, ktorá danú súťaž zorganizovala. [Ďalej...]

Multikultúrna výchova našej škole nie je ľahostajná

Multikultúrna výchova našej škole nie je ľahostajná
Dobrovoľníci z Informačného centra mladých v Topoľčanoch navštívili našu školu s projektom Odstraňovanie predsudkov voči migrantom a menšinám prostredníctvom siete informovaných dobrovoľníkov. [Ďalej...]

Okresné kolo Geografickej olympiády

Okresné kolo Geografickej olympiády
Dňa 6.2.2018 sa uskutočnil 45. ročník Geografickej olympiády. Okresného kola sa zúčastnilo 120 žiakov v troch kategóriách. Testy boli pripravené z teoretickej časti, praktickej časti a z miestnej krajiny. Čítať viac...
<123...11>