Novinky

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Dňa 25.apríla 2017 /utorok/od 14.30 hod do 16.30 hod. sa uskutoční informačné rodičovské združenie ZŠ J. Hollého. Rozpis vyučujúcich sa nachádza vo vstupnej chodbe školy. Tešíme sa na Vašu účasť.             

MO v hádzanej

MO v hádzanej
Žiačky obhájili prvenstvo z minulého roku a opäť nenašli premožiteľky. Obsadili 1. miesto a postupujú na MK. Žiakom sa nedarilo a umiestnili sa na konečnom 4. mieste. viac>>

Coca-Cola Cup 2017

Coca-Cola Cup 2017
Dňa 7.4. 2017 sa v Preseľanoch konalo finále MO vo veľkom futbale žiačok. Naše dievčatá sa umiestnili na konečnom 2. mieste. Do krajského finále sa prekopali dievčatá z Bojnej a na 3. mieste skončili Preseľany.

Okresné kolo chemickej olympiády

Okresné kolo chemickej olympiády
Dňa 23.3.2017 sa na cirkevnej základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Do súťaže sa zapojili aj naši dvaja žiaci 9. ročníka. Z celkového počtu 23 súťažiacich sa na 1. mieste umiestnila Paulína Bandurová so stratou len jediného bodu. Filip Sedlár obsadil 4.miesto.

Generálmajor Svetozár Naďovič na našej škole

Generálmajor Svetozár Naďovič na našej škole
Dňa 22.3.2017 navštívil našu školu, konkrétne ročníky 8. a 9., pán generálmajor Svetozár Naďovič. Deviataci a ôsmaci napäto počúvali prednášku o druhej svetovej vojne, ktorú pán Naďovič prežil ako dieťa. Žiaci mohli nadobudnúť iný pohľad na obdobie 2.sv. vojny. Pútavé rozprávanie, nadšenie a národné cítenie nadchli poslucháčov. O tejto téme by dokázali počúvať aj celý deň. viac>>

MO v gymnastickom štvorboji

MO v gymnastickom štvorboji
Dňa 22.3.2017 sa konali MO v gymnastickom štvorboji žiačok i žiakov v Ludaniciach. Napriek chorobnosti mala naša škola obsadenie v piatich kategóriách.
viac>>

Apponyiho knižnica v Oponiciach

Apponyiho knižnica v Oponiciach
Mesiac knihy - marec sme si pripomenuli návštevou Apponyiho knižnice v Oponiciach.
Žiaci siedmeho ročníka sa preniesli prostredníctvom pásma o Martinovi Lutherovi do obdobia, v ktorom žil.
viac>>

Deň vody

Deň vody
Dňa  22. marca sme si  so žiakmi pripomenuli Deň vody. Celý vyučovací proces sa niesol v duchu tohto významného dňa. Žiaci prišli do školy oblečení v modrých tričkách, priniesli si fľaše s vodou a rôzne náučné knihy a obrázky. Počas vyučovania sme si vysvetlili dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v našom živote, žiaci súťažili a nadobudnuté vedomosti preniesli na papier. viac>>

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 sa bude konať v termíne od 3. apríla 2017 do 30. apríla 2017 v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 16.00 hod. Zápis nebude prebiehať v čase veľkonočných prázdnin od 13. 4. 2017– 18. 4. 2017. viac>>

2% z dane

2% z dane
Aj v roku 2017 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2016 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch.

 Rada rodičov ZŠ J. Hollého 696/3
 sa uchádza o Vašu priazeň a podporu školských a vzdelávacích aktivít v základnej škole, ktorých uskutočnenie umožní aj Vaše rozhodnutie poukázať spomínané 2% dane z príjmu cestou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2016.

Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu, v prospech detí navštevujúcich základnú školu. viac>>

Prednáška - Prevencia ochorení mozgu 2017

Prednáška - Prevencia ochorení mozgu 2017
V dňoch 17. 3. a 20. 3. 2017 sa v našej škole uskutočnili 2 zaujímavé prednášky. Témou prvej bola prevencia mozgových ochorení a bola určená pre žiakov 5. a 6. ročníka. Druhá prednáška bola zameraná na ústnu hygienu a vypočuli sa ju žiaci 1.stupňa. viac>>

Kurz plávania prváčikovia

Kurz plávania prváčikovia
V dňoch 6. - 10.3. 2017 sme s prváčikmi absolvovali kurz plávania na miestnej plavárni. Pod vedením pani trénerky sa deti sa oboznámili s vodou, naučili sa správnu techniku plávania a zahrali sa rôzne hry a súťaže. viac>>

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov
Informácie pre rodičov o talentových skúškach do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2017/2018 nájdete tu>>

Celoslovenské hlasovanie o najlepšiu pracú Ochranárik čtv 112 a CO na FACEBOOKU

Celoslovenské hlasovanie o najlepšiu pracú Ochranárik čtv 112 a CO na FACEBOOKU
Pri príležitosti Európskeho dňa jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, ktorý bol 11.  2. 2017 sa uskutoční celoslovenské hlasovanie o najlepšiu pracú výtvarnej súťaže" ochranárik čísla tiesňového volania a civilnej ochrany ". Do hlasovania postúpilo 72 najlepších  prác z celého Slovenska. Každý okres má v tomto hlasovaní zastúpenú jednu pracú, ktorú určila detská porota na okresnom kole 1. 12. 2016 ako najlepšiu vo všetkých kategóriách. Hlasovanie bude prebiehať od 20.2.2017 do 13.3.2017 a to jednoduchým spôsobom , ktorá výtvarná práca dostane najviac „ Páči sa mi to“ sa stane víťazom. Vyhodnotia sa prvé tri miesta.

Odkaz na FB hlasovanie:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600230743514498.1073741912.263101483894094&type=1&l=a9b7af0c37

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
Dňa 14.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii C (9.roč.) sa náš žiak Jakub Topolan umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. V kategórii E (7.roč.) Ondrej Lauko získal 3. miesto. Barbora Tobolová z 8.C a Radoslav Smatana boli úspešní. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Oznámenie o riaditeľskom voľne
Riaditeľka ZŠ  J.Hollého 696/3, Topoľčany, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov udeľuje riaditeľské voľno dňa 10.2.2017 (piatok) žiakom ZŠ J. Hollého z dôvodu poruchy vodovodnej prípojky na ulici 17. novembra. V tento deň bude odstavený prívod vody do našej školy, nebude v prevádzke ŠJ ani ŠKD. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 13.2.2017 (pondelok).

Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika
Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili zábavno-vzdelávacieho pásma s názvom Kúzelná fyzika. Cieľom bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás a popularizovať fyziku ako krásnu vednú disciplínu. Mottom predstavenia bolo ,,Lepšie raz vidieť ako 100x počuť".viac>>

Krajské kolo technickej olympiády

Krajské kolo technickej olympiády
Dňa 2.2.2017 sa zúčastnil žiak našej školy Emil Stolár zo 7.C krajského kola Technickej olympiády. Umiestnil sa na 5. mieste. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. viac>>

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Šaliansky Maťko - okresné kolo
Dňa 24.1.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentoval Lukáš Bezák zo 4. A - získal 2. miesto (II.kategória). Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. viac>>

Šaliansky Maťko - školské kolo

Šaliansky Maťko - školské kolo
V nových priestoroch školy v Schasho divadle sa v krásnej predvianočnej atmosfére uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese  povestí Šaliansky Maťko.  V troch kategóriách súťažilo  33  recitátorov a porota mala   veru ťažkú úlohu z nich vybrať tých najlepších. Veď všetci boli  výborní. viac>>

Vianočné prianie

Vianočné prianie
Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas, kedy aj my deti a zamestnanci ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch Vám chceme zaželať ich príjemné, láskou a porozumením naplnené prežitie. V Novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní. Ďakujeme za spoluprácu 
<123...7>