Aktuálne zoznamy žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

1. A
Tr. uč.
Mgr. Janka Pasovská
1.      Adamkovičová Nela
2.      Bajcár Juraj
3.      Bizoň Marek
4.      Bodocká Paulína
5.      Božiková Nina
6.      Breška Samuel
7.      Macko Dávid
8.      Cápalková Viktória
9.      Danove Jozef
10.    Gajdoš Jakub
11.    Goga Kristen
12.    Grácová Sofia
13.    Hustý Martin
14.    Chudá Timea
15.    Janák Patrik
16.    Kalivoda Martin
17.    Kluka Marek
18.    Kmeťová Karolína
19.    Kurčinová Zara
20.    Rusňák Dávid
21.    Šalíková Ella
22.    ŠtefkaNikolas
23.    Tomeš Martin
24.    Vicaňová Nikola

 

1. B
Tr. uč.
Mgr. Silvia Lauková
 1.      Brichta Samuel
2.       Čuhák Kristián
3.       Fáber Max
4.       Grác Maxim
5.       Chrkavá Veronika
6.       Jamir Pavol Luis de Freitas
7.       Kováčik Liam
8.       Lacika Eliáš
9.       Líška Branislav
10.     Marko Dávid
11.     Meluš Samuel
12.     Neuman Šimon
13.     Pavlík Michal
14.     Pirťan Samuel
15.     Poláková Nela
16.     Riznárová Agáta
17.     Rybanský Maximilián
18.     Škorec Lukáš
19.     Škvarenina Matúš
20.     Šmotláková Timea
21.     Teplanský Alexander