Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka ZŠ  J.Hollého 696/3, Topoľčany, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov udeľuje riaditeľské voľno dňa 10.2.2017 (piatok) žiakom ZŠ J. Hollého z dôvodu poruchy vodovodnej prípojky na ulici 17. novembra. V tento deň bude odstavený prívod vody do našej školy, nebude v prevádzke ŠJ ani ŠKD. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 13.2.2017 (pondelok).