Ponuka letnej prázdninovej činnosti ŠKD ako súčasť ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch

TERMÍN 1. : 4. 7. – 8.7. 2016
Cena: 35€ /občerstvenie - pitný režim/
Miesto konania: areál školy /športové aktivity na školskom dvore, vychádzky do okolia, spoločenské hry/
Čas: 8,00 - 14,30 hod.

Podmienkou je vyplnená prihláška a uhradený poplatok. Prihlásiť sa môžete u Soni Martonkovej, vychovávateľky do 24. júna 2016.