Rozdelenie žiakov do 1. ročníka v šk. r. 2017/18


1. A

Mgr. Jozefína Pokusová
         
1. Adamkovič  Damián
2. Babčanová Nella
3. Beňová Vivien
4. Daňovičová Terézia
5. Hajnalová Sofia
6. Kajan Tomáš
7. Kobida Adrián
8. Košecká Dorota
9. Kováčová Stela
10. Krajčík Juraj
11. Krško Damián
12. Kumposcht Viktor
13. Maringová  Izabela
14. Medek Martin
15. Mikuláš Matej
16. Paulovičová Linda
17. Prachár Filip
18. Richter Dávid
19. Stanko Patrik
20. Starovičová Liliana
21. Straka Samo
22. Šellei Adam


1. B

Mgr. Andrea Šatková
    
1. Bažík Filip
2. Belica Victor
3. Belohorský Tomáš
4. Dalloš Richard
5. Držík Michal
6. Chudá Barbora
7. Chudý Samuel
8. Kapustová Lilianna
9. Karaba Adam
10. Kereková Zuzana
11. Kmotorka Tobiáš
12. Maringa Marco
13. Melicherová Michaela
14. Neuman Jakub
15. Opáth Levoslav
16. Poliček Adrián
17. Polťák Filip
18. Slávik Damián
19. Sližka Patrik
20. Števanka Adam
21. Tomčíková Laura Daniela
22. Zelisková Laura