Novinky

Deň matiek

Deň matiek

DEŇ MATIEK - Azda tou najsilnejšou láskou je láska k matke, ktorá sa v nás prebúdza od prvého dňa nášho bytia. Svoju mamu máme radi, pretože je jedinečná a nezameniteľná. Práve všetkým mamám patrí už roky druhá májová nedeľa, je to DEŇ MATIEK, ktorý si tento rok pripomíname 9. mája.
Čítať viac...

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2021/2022
Talentové skúšky do plaveckej triedy 2021/2022

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2021/2022

Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do športovej triedy zameranej na plávanie!

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2021/2022.pdf

Testy pre vstup do plaveckej triedy - chlapci a dievcata.pdf

Máj - mesiac lásky

Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka a má prívlastok azda najkrajšieho citu - lásky. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Bez nich by život na našej planéte snáď ani nemohol existovať. Všetko žije novým životom.

Čítať viac...
Oznam o nástupe žiakov do školy od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Dňa 28.4.2021 ÚVZ SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Na základe tejto vyhlášky už nebude potrebný negatívny test dieťaťa, zákonného zástupcu ani zamestnanca školy. Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou oznamu. Vzhľadom na to, že budúci týždeň sa konajú prijímacie pohovory na SŠ, v prílohách oznamu sú aj Otázky a odpovede k prijímaciemu konaniu na SŠ, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Všetkým našim žiakom držíme päste a želáme veľa šťastia! Vedenie školy.  


Prílohy:
Návrat do škôl od 3.5.2021
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti  (príloha č.8)
Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom na SŠ
Vyhláška ÚVZ SR 197/2021 o vstupe do vonkajších a vnútorných priestorov
Vyhláška ÚVZ SR 175/2021 o prekrytí horných dýchacích ciest

Čítať viac...
Veselé kamene
Žiaci 5.C a 5.A sa zapojili do celosvetového projektu Veselé kamene. Kamienky krásne vymaľovali a niektoré ukryli aj vo vonkajších priestoroch Základnej školy J. Hollého Topoľčany.     
Čítať viac...

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

veľmi nás teší, že po dlhej prestávke sme mohli obnoviť prezenčné vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov. K dnešnému dňu nastúpilo 95 %.
My, ako škola, sme spravili všetko preto, aby sme žiakom zabezpečili čo najlepšie podmienky na výchovno-vzdelávací proces a adaptáciu žiakov v bezpečnom prostredí. Záleží nám na tom, aby nedošlo k opätovnému zatváraniu škôl. Zároveň nás mrzí, čomu pri nástupe musíme  - Vaše deti aj my zamestnanci - dennodenne čeliť. Vybíja sa nespokojnosť a zlosť malej skupinky rodičov, žiaľ, na nesprávnom mieste. Každý má právo na svoj názor, ale treba rešpektovať a byť ohľaduplný aj k ľuďom s iným názorom. Preto Vás žiadame, nespokojní rodičia, aby ste vyjadrili svoju nespokojnosť s danými opatreniami na príslušných inštitúciach a nie na školách. Vašimi opakovanými útokmi a zastrašovaním ohrozujete našich žiakov aj zamestnancov školy, narúšate výchovno-vzdelávací proces a poškodzujete dobré meno školy. 
Mnohí rodičia rešpektujúci nariadenia sa vašimi vystúpeniami cítili byť dotknutí na svojich právach a mali obavu o svoje deti. Všetkým ostatným rodičom v mene celého kolektívu ZŠ Hollého ďakujem za pochopenie a vzájomný rešpekt. PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka školy        
Oznam o nástupe žiakov do školy od 26.4.2021
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú podľa upraveného rozvrhu hodín s prihliadnutím na prijímacie pohovory. Žiaci 5. až 7. ročníka postupujú podľa prispôsobeného rozvrhu k adaptačnému obdobiu. Podrobnejšie informácie k nástupu do školy sa dozviete prostredníctvom triednych učiteľov a v prílohách tohto oznamu.

Vstup žiakov pre 1. – 4. ročník je od Polikliniky a žiaci 5. – až 9. ročníka (aj trieda 5. A) vstupujú cez hlavný vchod od autobusovej stanice. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky prihlásení na stravovanie, v prípade neodobratia stravy, je potrebné sa z obeda odhlásiť do 25. 4. 2021 do 10,00 hod. u vedúcej školskej jedálne 0903 263 471. Žiaci a zákonní zástupcovia ZŠ J. Hollého Topoľčany majú vyhradený čas a miesto testovania v nedeľu 25. 4. 2021 od 12:00 hod. do 13:00. Veríme že vzájomným rešpektovaním sa a zodpovednosťou to spolu zvládneme. Vedenie školy.


Prílohy:

11/a Čestné vyhlásenie pre žiakov 1. – 4. ročníka
8/a Čestné vyhlásenie pre žiakov 5. – 9. ročníka
Návrat do škôl
Stanovisko ministerstva školstva pre obnovenie prevádzky
Právna analýza MsÚ Topoľčany k návratu žiakov do škôl
Vyhláška 187/2021
Vyhláška 175/2021
Čítať viac...
22.apríl - Deň Zeme
Rozprávka o Modrej planéte

Kde bolo - tam bolo, bola raz jedna modrá planéta. Aj sa volala Modrá. Žili na nej v harmónii rastliny, živočíchy a neobyčajný tvor, ktorý sám seba nazval, Človek. Planéta bola jeden celistvý a dokonalý superorganizmus, letiaci si miliardy rokov svojou vlastnou dráhou v časopriestore. Človek bol najprv spokojný, ale chcel stále viac. Prahol po moci a peniazoch. Planétu začal drancovať a špiniť. Zasiahol všetko od hĺbok zeme, až po oblohu. Vyťažil ropu a uhlie. Postavil fabriky, ktoré dymili a znečisťovali zem, vodu aj vzduch. Zostrojil lietadlá a na modrej oblohe sa objavili samé biele čiary.


Čítať viac...
Informácie k nástupu žiakov od 19.4.2021
Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, 
na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/ 12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021  sa obnovuje prezenčné vyučovanie v základných školách pre žiakov  8. a 9. ročníkov.  Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Škola pri otvorení prezenčného vyučovania postupuje v súlade s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR  zverejnené na stránke ministerstva školstva, uznesením vlády a aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.  


Čítať viac...
Vyjadrenie Mesta Topoľčany k obnoveniu prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9.ročníkov
Vážení rodičia,
v posledných dňoch sme zaznamenali viacero negatívnych postojov ohľadom podmienok otvárania škôl od 19.4.2021. Podmienky, ktoré nastavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzultovalo mesto Topoľčany ako zriaďovateľ s RÚVZ a právnickými kanceláriami. Ani zriaďovateľ, ani riaditeľ/riaditeľka školského zariadenia nie sú kompetentní meniť ani nastavovať iné podmienky návratu detí do škôl.

Všetkým (mestu Topoľčany aj riaditeľkám základných škôl) záleží na otváraní škôl pre všetky deti, preto sa snažíme vytvárať kroky na zmiernenie podmienok s ohľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu COVID-19.

S pozdravom
Mgr. Lenka Savarová
referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Čítať viac...
Oznam
Oznam

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy J. Hollého 696/3, Topoľčany oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre všetkých žiakov na prvom stupni.  Pri nástupe do školy stále platí, že zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s údajom o negatívnom výsledku testu na COVID 19 jedného zákonného zástupcu so 7 dňovou platnosťou, prípadne informáciou o výnimke z testovania.  Druhý stupeň zatiaľ pokračuje v nezmenenej dištančnej forme výučby. 
Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 (pdf)
Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 4. 2021 s platnosťou od 12. 4. 2021 (pdf)

 
<123...41>