Novinky

Plenárne rodičovské združenie
Plenárne rodičovské združenie

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 9. 9. 2021 /štvrtok/ o 15:30 hod. sa na školskom dvore uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po ňom nasleduje triedne rodičovské združenie. Po skončení si rodičia zároveň prevezmú objednané samotesty. 
Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ J. Hollého.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022


Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 2. 9. 2021 o 8,00 hod. za priaznivého počasia na školskom dvore. Nástup žiakov na školskom dvore je v čase od 7,30 hod. 

Dňa 2.9.2021 nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Školský klub detí aj školská jedáleň budú v plnej prevádzke od 3.9.2021. Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra 2021. Pokiaľ máte záujem o stravovanie žiaka, je potrebné sa prihlásiť a vyplniť zápisný lístok najneskôr do štvrtka 2.9.2021 u vedúcej ŠJ.

Zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú, výnimku majú zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka (vstúpiť môže jeden zákonný zástupca). Vyučovanie začne od 3.9.2021 podľa informácii triedneho učiteľa.

Zákonní zástupcovia žiakov pred nástupom do školy vyplnia „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Urobiť tak môžu elektronicky cez edupage, alebo vyplnené tlačivo prinesú do školy najneskôr do piatka. Vyhlásenie o bezpríznakovosti následne žiak prinesie už iba v prípade, ak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendu).

Posielame stručný návod ako poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez EduPage :
https://help.edupage.org/sk/u2462

Povinnosťou každého žiaka a zákonného zástupcu je mať v priestoroch školy rúško a pri vstupe použiť dezinfekciu. Všetky podrobné informácie k nástupu do školy sú na tomto odkaze :
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školský semafor.pdf
Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf
Zápisný lístok.pdf


Tešíme sa na Vás                       
Kolektív ZŠ J. Hollého

Oznam pre stravníkov
Oznam pre stravníkov

Oznam pre stravníkov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ J. Hollého oznamuje nový spôsob odhlasovania žiakov zo stravy. Cez aplikáciu e-strava ( ktorú si stiahnete do mobilného telefónu cez Obchod play), budete môcť priamo z vášho mobilného telefónu odhlasovať dieťa zo stravy. Každý rodič, ktorí prejaví záujem o toto odhlasovanie sa musí nahlásiť u vedúcej ŠJ aby mu poskytla prístupové heslo. Kód stravníka je číslo čipu žiaka . Bližšie informácie poskytne vedúca ŠJ na tel. čísle : 0911075826
Oznamujeme Vám, že iba na základe zápisného lístka sa stáva žiak/žiačka stravníkom v našej školskej jedálni pri Základnej škole J. Hollého. Tlačivo (zápisný lístok) bude k dispozícii na stiahnutie v prílohe tohto oznamu alebo priamo v kancelárii vedúcej ŠJ : 27.8. : od 8h. - do 13hod.
Zápisný lístok treba riadne vypísať a podpísaný odovzdať prvý deň nástupu žiakov do školy 
( t.j.2.9.2021)! Poštové poukážky na úhradu stravného za mesiac  September budú žiakom rozdané v triedach. Všetky potrebné informácie ohľadne výšky stravnej jednotky a čiastočných  režijných  nákladov nájdete uvedené na zápisnom lístku. 
Ďakujeme.

Zápisný lístok ŠJ na stiahnutie


Dôležitý oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
dnes je posledný deň, kedy môžete nahlásiť záujem o samotesty. Ak ste to doposiaľ neurobili, nahláste záujem triednym učiteľom. Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov môžu volať na telefónne čísla 0918 188 654, 0918 188 653, 038/532 60 69.

Ďakujeme.                                                                                                                   
Vedenie ZŠ J. Hollého

Domáce samotestovanie antigénovými testami
Domáce samotestovanie antigénovými testami

Domáce samotestovanie antigénovými testami

Vážení rodičia,
ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Prosíme Vás, aby ste v dňoch od 23.- 25.8.2021 oznámili triednym učiteľom prostredníctvom Edupage svoj záujem o testy.
Letná škola

Hej, hej, hej sokoly .................. sa ozývalo z úst detí počas celého týždňa Letnej školy, ktorá sa konala v auguste počas letných prázdnin
25 detí neváhalo a nastúpilo do školy ešte pred začatím nového školského roka. Vyučovanie aj na Letnej škole začalo presne o 8.00 hod. , ale priebeh bol iný, prázdninový. Ráno sme vždy začali rozcvičkou. Cvičili sme Tabatu, kruhový tréning, jogu a tancovali Macarenu. Špeciálni hostia herečka Jana Pavlovičová a spisovateľka Simona Kutišová zaspomínali na ich študentské časy a potvrdili, že vzdelanie v živote človeka je veľmi dôležité. 


Čítať viac...
Deň finančnej gramotnosti

Každý rok sa Základná škola J. Hollého v Topoľčanoch premení na finančné inštitúcie, kde sa žiaci našej školy učia nielen správne spočítať peniaze, ale aj investovať.
23.6. sa najskôr skoro ráno za pomoci starších žiakov postavili kulisy vo forme Slovenskej pošty, banky, marketingového oddelenia pre tvorbu reklám slovenských výrobkov a tzv. „Deň finančnej gramotnosti“ sa mohol začať. 

Čítať viac...
Zoznam pomôcok do 1. ročníka
Zoznam pomôcok do 1. ročníka

Zoznam pomôcok do 1. ročníka


Peračník – stredne tvrdé ceruzky /4 ks/, farebné pastelky, guma mäkká, strúhadlo 

Výtvarná výchova – plochý a guľatý štetec, handrička, pevný pohár na vodu, zástera, igelitový obrus na lavicu, vodové farby, lep, nožnice, 2 bal. farebných papierov, voskovky – všetko vložiť do umelohmotného boxu 

Telesná výchova – tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou /tenisky vhodné do telocvične/ 

Hygienické vrecko – tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhčené utierky alebo papierová rolka namiesto uteráka 

Všetky pomôcky, ktoré dieťa používa a dajú sa podpísať, podpíšte.
Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytnú triedne učiteľky.

Poskytnutie dotácie na stravu od 1. septembra 2021
Poskytnutie dotácie na stravu od 1. septembra 2021

Poskytnutie dotácie na stravu od 1. septembra 2021

Vážení zákonní zástupcovia! 
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v poskytovaní dotácie na stravu platných od 1. septembra 2021. Aktuálne informácie a čestné vyhlásenie nájdete v prílohe. 
 V prípade, že ste v hmotnej núdzi, alebo spadáte do kategórie, že Váš príjem nedosahuje výšku životného minima, je potrebné doručiť do školy dva dokumenty:
1. potvrdenie ÚPSVaR o tom, že ste v hmotnej núdzi, alebo spadáte do kategórie, že Váš príjem nedosahuje výšku životného minima, 
2.  čestné vyhlásenie o tom, že si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ, nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Poskytnutie dotácie na stravu.pdf
Čestné vyhlásenie strava.pdf

Vyplnené tlačivá vhoďte do poštovej schránky pri hlavnom vchode školy od autobusovej stanice do 3. augusta 2021. 

Oznam pre rodičov – Letná škola
Oznam pre rodičov – Letná škola

Oznam pre rodičov – Letná škola


Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ Vám oznamuje, že v mesiaci august 2021 sa naša škola zapája do projektu Letná škola. 
Cieľom Letnej školy je zmierniť dopad prerušenia prezenčného vyučovania na školách a nevyrovnanosť vedomostí a zručností. 
Aktivity počas Letnej školy nebudú vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov. Letná škola je určená hlavne žiakom, ktorí počas dištančného vzdelávania nemali prístup k internetu, alebo si potrebujú upevniť a precvičiť učivo preberané v čase dištančného vzdelávania.                     

Termíny letnej školy:                                                                                                                       
9. 8. 2021 - 13. 8. 2021  od 8. 00 hod. - 15. 00 hod.                                                                                          
16. 8. 2021 - 20. 8. 2021  od 8. 00 hod. - 15. 00 hod.                                                                                                                        

Maximálny počet žiakov v jednom turnuse je 15 účastníkov.
Letná škola sa uskutoční v priestoroch našej školy v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami, ktoré budú aktuálne platné v čase realizácie letnej školy.


Svoj záujem môžete nahlásiť pani učiteľke Ing. Slávke Detkovej do 30. júla 2021 na mailovú adresu: slavkadetkova@gmail.com 

letnaškola.pdf

<123...43>