Deň učiteľov

Každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov - 28.marec - Deň učiteľov. Už od útleho detstva sa podieľajú na formovaní našej osobnosti, spolu s rodičmi, učitelia a výchovní pracovníci. Nie je to ich zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré vykonávajú s láskou a pokorou, na vysokej odbornej úrovni. Každý z nás si rád spomína na svojho či svojich učiteľov na prvom stupni ZŠ. 

Veď do prvého ročníka sme prišli ako nepopísané listy a oni nás trpezlivo a pomaly viedli cestičkami poznania, zapaľovali v nás záujem o nové, neznáme a krásne. Pozorným zrakom sledovali naše úspechy i nezdary. S rešpektom i obavami sme prichádzali do piateho ročníka. Mnohí z nás si kládli otázku: \"Zvládnem to? Budem sa vedieť vyrovnať s novými predmetmi, s novými učiteľmi? Aká bude tá moja nová trieda? Všetky tieto pochybnosti sa rozplynuli ako dym, vďaka našim triednym učiteľom i ostatným pedagógom. Stali sme sa ich deťmi o ktoré sa s láskou a pochopením starajú. Snažia sa nám primeranými formami a metódami priblížiť to nové vo svete vedy. techniky, estetiky či umenia, aby sme boli nielen múdri ale aj dobrí, chápaví k problémom iných, láskavý a ochotní pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Uvedomujeme si, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná.


Dnešný deň nám dáva príležitosť, poďakovať sa všetkým, ktorí sa snažia urobiť z nás ľudí. Vyjadriť im našu úctu a uznanie. Hovorí sa – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Na prvej priečke stojí učiteľ  milujúci deti i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov i žiakov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony i výkony zverených žiakov, rešpektujúci  individualitu žiakov i kolegov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce.


                         Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.
                                                                                         J.A. Komenský