Kuchár bez čapice 2022

V piatok 20.mája 2022 sa na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 15. ročník súťaže „Kuchár bez čapice.“ Do tejto obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci zo štyroch základných škôl v Topoľčanoch. 
Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ J.  Hollého PaedDr. Zuzane Kapustovej, ktorá privítala hostí a popriala súťažiacim veľa tvorivých nápadov. Ako špeciálny hosť bol pozvaný p. Miroslav - Miňo Macuľa, víťaz televíznej súťaže „Pečie celé Slovensko“, ktorý aj so svojím kolegom prijal úlohu porotcov.
Téma tohto ročníka bola „Máj – lásky čas.“ 

Kritériami hodnotenia bolo: 1. originalita – tvorivosť, 2. servírovanie a dekorácia stola, 3. vhodnosť oblečenia, 4. hygiena pri práci. Špeciálnou úlohou bola tzv. Technická výzva, v ktorej počas časového limitu, museli súťažiaci vytvoriť jedlo podľa vopred neznámeho receptu.

Žiaci znovu ukázali  svoju šikovnosť, fantáziu, um a cit pre krásu. Všetky dobroty, ktoré vytvorili boli nielen plné chuti a vitamínov, ale potešili aj naše oči. K tomu krásne prestreté a vyzdobené stoly , usmiatí súťažiaci, výborná nálada.

Porota nakoniec rozhodla, že najlepšie jedlá a najkrajší stôl vytvorilo družstvo č. 1. zo ZŠ J. Hollého. Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Sme radi, že súťaž je každým rokom obľúbenejšia a fantázia súťažiacich čoraz viac prekvapuje. Žiaci radi predvádzajú nielen svoje vedomosti, ale aj prácu svojich rúk.