Návšteva štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR

Dňa 22.3.2022 do našej školy zavítala na neoficiálnu návštevu štátna tajomníčka MŠVVAŠ SR Mgr. Svetlana Síthová. Popri iných povinnostiach si našla čas, aby nás navštívila, prezrela si priestory našej školy, navštívila niektoré triedy 1.stupňa. Zaujímala sa o chod školy, vybavenie, školskú problematiku, prácu asistentov a mnohé iné. Uvoľnená atmosféra, príjemné rozhovory naznačovali, že sa u nás cítila dobre. Vzhľadom na to, že sa jej páčili úžasné priestory divadla SASHO prisľúbila, ak jej to povinnosti dovolia, účasť na divadelnom predstavení.