Aktuálne 27.1.2016 Ukončenie štrajku

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že od 28.1.2016 bude pre všetkých žiakov našej školy obnovený výchovno - vzdelávací proces.

Žiaci sa budú riadne učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried, vrátane plávania. Taktiež je v prevádzke  ŠKD a školská jedáleň.
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka
 s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl bude v termíne podľa dohodnutého plánu, t. j. 28. 1. 2016 o 15:15 hod.