Oznam pre rodičov

Milí rodičia, v piatok 23.6.2017 bude v našej škole z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. Z dôvodu, že nemôžeme zabezpečiť stravovanie žiakov, vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou a nebude pokračovať ani školský klub detí. Deti si príďte vyzdvihnúť o 12.15 hodine.
Za porozumenie ďakujeme.