Ponuka letnej prázdninovej činnosti ŠKD ako súčasť ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch

TERMÍN : 3. 7. – 7.7. 2017
Cena: 40€ /občerstvenie - pitný režim/
Miesto konania: areál školy /športové aktivity na školskom dvore, vychádzky do okolia, spoločenské hry/
Čas: 8,00 - 14,00 hod.

Podmienkou je vyplnená prihláška a uhradený poplatok. Prihlásiť sa môžete u Soni Martonkovej, vychovávateľky do 23. júna 2017.