Kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2018/2019

Kritérium č. 1:

  • deti patriace do školského obvodu ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany

Kritérium č. 2:

  • deti zamestnancov školy
  • deti, ktoré majú v škole súrodenca
  • deti s nadaním na plávanie – členovia SPORT CLUB PIRAŇA

Kritérium č. 3:

  • deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Topoľčany
  • deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt mimo mesta Topoľčany
  • deti bez trvalého alebo prechodného pobytu