Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod I.
Základná škola, J. Hollého 696/3,Topoľčany

Podľa VZN Mesta Topoľčany č. 10/2013

Ulice:
Krušovská č.d. 1831, 1859, 17. novembra, Čsl. Armády, D. Jurkoviča, Dr. P. Adámiho, F.Kráľa, J. Alexyho, J. Kollára, J. Wolkra, kap. Jaroša, Ľ. Fullu, M. Rázusa, P.Mudroňa, Moyzesova, Pavlovova, Cintorínska, Streďanská, Stummerova, Športovcov, Timravy, Krátka, Mieru, Povstania, Mojmírova, Záhradnícka, Železničiarska, Agátová, Brezová, Hrebíčková, Jahodová, Javorová, Ľaliová, Narcisová, Nezábudková, Ružová, Sedmikrásková, Šípová, Práznovská cesta

Obce:
Chrabrany pre 5. – 9. roč., Práznovce 1. – 9. roč., Nemčice 1. – 9. roč.