Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Ľubomíra Barková

Školská špeciálna pedagogička

Volám sa Ľubomíra Barková a som školská špeciálna pedagogička.
Na ZŠ J. Hollého sa venujem korekcii reči, najmä na 1. stupni.
Môj odbor bol obohatený o dramaterapiu, a preto zapájam prvky tejto terapie
aj na hodinách s deťmi. Napríklad relaxačné cvičenia, výmena rolí, nácvik sociálne žiadúceho chovania.
Som z Bojnej a venujem sa gazdovaniu.

Konzultačné hodiny: Pondelok - Piatok 13:00 - 15:00