Trieda 1.A

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Jozefína Pokusová

Zoznam žiakov triedy:

1. Damián Adamkovič
2. Nella Babčanová
3. Vivien Beňová
4. Terézia Daňovičová
5. Sofia Hajnalová
6. Tomáš Kajan
7. Adrián Kobida
8. Šimon Kopecký
9. Dorota Košecká
10. Stela Kováčová
11. Juraj Krajčík
12. Damián Krško
13. Viktor Kumposcht

 

14. Filip Lukačovič
15. Izabela Maringová
16. Martin Medek
17. Matej Mikuláš
18. Linda Paulovičová
19. Filip Prachár
20. Dávid Richter
21. Patrik Stanko
22. Liliana Starovičová
23. Samo Straka
24. Adam Šellei
25. Damián Šípoš

Rozvrh hodín: