Trieda 9.A

1. Marek Adamkovič
2. Vanessa Andelová
3. Terézia Cerovská
4. Kristína Cisárová
5. Matúš Halo
6. Branislav Hanuska
7. Šimon Klačanský
8. Vladimíra Kopecká
9. Marko Koran
10. Lucia Libiaková
11. Dalibor Mihalík

12. Adéla Mišutková
13. Tomáš Neuman
14. Filip Paluš
15. Max Podoba
16. Emma Podobová
17. Filip Šantora
18. Michaela Šišková
19. Dagmar Takáčová
20. Daniel Toman
21. Nina Valachová
22. Viktória Železníková

Rozvrh hodín: