Trieda 9.B

Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 6

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Cabajová

Zoznam žiakov triedy:

1. Viktória Belohorcová
2. Viktor Bražnik
3. Tomáš Daňo
4. Vanessa Drobňáková
5. Kristián Furiš
6. Matúš Grman
7. Matúš Heldi
8. Beáta Kopáčiková
9. Alex Kotešovský
10. Adrián Maco
11. Natália Maková

12. Samuel Mikuláš
13. Benedikt Oravec
14. Milan Pavlíček
15. Roman Pavlíček
16. Lucia Pavlovičová
17. Petra Pavlovičová
18. Juraj Remeň
19. Michel Reško
20. David Tatara
21. Lukáš Trenčanský

Rozvrh hodín: