Šaliansky Maťko - školské kolo

 

Školské kolo v prednese povestí „ ŠALIANSKY MAŤKO“ sa uskutočnilo 10.12. 2015. Súťažilo 34 recitátorov , ktorí postúpili z triednych kôl. Vyhodnotenie:

  1. kategória – 2.-3.roč.
    1.Lukáš Bezák 3.A
    2.Beáta Zadňančinová 2.A
    3.Michaela Hanová 3.B
  2. kategória – 4.-5. roč.
    1. Dominika Bezáková 5.A

    2. Sabína Kováčiková 4.B
    3. Aneta Pavlíčková 5.C
  3. kategória – 6.-7. roč.
    1.Dávid Grof 7.C
    2.Ondrej Lauko 6.A
    3.Michaela Wiedermanová 6.B

BLAHOŽELÁME!
Recitátori, ktorí sa umiestnili na I. mieste , budú našu školu reprezentovať v okresnom kole 21.1.2016.