Exkurzia vo výrobnom podniku Volkswagen v Bratislave

Dňa 3. 11. 2017 sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Volkswagen v Bratislave. V súčasnej dobe duálneho vzdelávania exkurzia môže pomôcť žiakom pri výbere ďalšieho štúdia a voľbe povolania.