Exkurzia do NR SR

28.11.2017 žiaci ôsmeho ročníka navštívili NR SR. Zoznámili sa s históriou vzniku NR, prezreli si výstavu obrazov Bazovského a v rokovacej sále boli oboznámení o činnosti parlamentu v súčasnosti.
Exkurzia pokračovala návštevou Bratislavského hradu a žiaci si uctili pamiatku padlých vojakov na Slavíne.