Trieda 6.A

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Tomáš Schneidgen