Trieda 6.A

Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 3

Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Takáčová