Súťaž „Bez ťaháka“Dňa 10. mája 2018 sa konal 11. ročník súťaže o putovný pohár primátora „Bez ťaháka“ na ZŠ Tribečská.
Našu školu reprezentovali žiaci 8.C – Dávid Chudoba, 8.B –Nina Šobáňová a 8.A -  Ondrej Lauko.
V konkurencii šiestich družstiev  preukázali výborné vedomosti a všeobecný prehľad, čím si vybojovali víťazstvo.
Za úspešnú reprezentáciu im patrí naša vďaka.
Mgr. M. Hrubá