generálmajor Svetozár Naďovič

Dňa 22.3.2017 navštívil našu školu, konkrétne ročníky 8. a 9., pán generálmajor Svetozár Naďovič. Deviataci a ôsmaci napäto počúvali prednášku o druhej svetovej vojne, ktorú pán Naďovič prežil ako dieťa. Žiaci mohli nadobudnúť iný pohľad na obdobie 2.sv. vojny. Pútavé rozprávanie, nadšenie a národné cítenie nadchli poslucháčov. O tejto téme by dokázali počúvať aj celý deň. Dúfame, že bude viac príležitostí osvojiť si znalosti aj formou prednášok takýchto osobností.