Trieda 5.B

Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Virdzeková