Trieda 5.B

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Elena Chudá