Trieda 5.B

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Miková

Zoznam žiakov triedy:

1. Luan Ahmeti
2. Saskia Baumann
3. Zara Benaoudiová
4. Katarína Bučeková
5. Adam Daniš
6. Adriána Daňová
7. Natália Fanová
8. Zuzana Fulínová
9. Samuel Habaj
10. Petra Kmeťová
11. Adam Kostra
12. Sára Krošláková

13. Dávid Lovička
14. Andrej Masaryk
15. Samuel Mesároš
16. Kristína Nikodemová
17. Lenka Patrícia Ondrušková
18. Terézia Petríková
19. Martin Raučina
20. Dominik Remeň
21. Kristián Rybanský
22. Sarah Skubeňová
23. Kristína Tichá

Rozvrh hodín: