Domachuľované...


...domaľované, dostrihané, dolepené, domodelované, dosmiate.

Záujmový krúžok Machule, v ktorom sme sa prostredníctvom artefiletiky, sebapoznávali, učili tolerancii k odlišnosti a empatii, rozvíjali kreativitu, navštívili Topoľčiansku a Nitriansku galériu, vytvorili niekoľko zaujímavých informačných plagátov verí, že okrem toho, že nás to bavilo, naše dielka aj Vaše oko potešili, za srdce chytili, mozog k činnosti povzbudili...

Všetkým želáme krásne leto plné zážitkov!