Začiatok školského roku 2018/19


3. septembra 2018 sme v areáli našej staručkej školy slávnostne otvorili školský rok 2018/2019.
545 žiakov si vypočulo príhovor pani riaditeľky PaedDr. Zuzany Kapustovej, ktorá sa osobitne prihovorila
novým prváčikom a žiakom deviateho ročníka. Tí odviedli svojich najmladších spolužiakov za sprievodu školskej hymny do ich tried.
Želáme všetkým žiakom a zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Video z otvorenia školského roku 2018/19 nájdete tu»