Viacboj všestrannosti

V októbri sa konali viacboje všestrannosti pre prvý i druhý stupeň.
Žiaci ani tento rok nesklamali a umiestnili sa na popredných miestach.
 
CH1 - Opath 8. miesto, Števanka 9. miesto
CH2 - Grác 4. miesto, Neuman 8. miesto
CH3 - Bobula 8. miesto, Minárik 9. miesto
CH4 - Takáč 9. miesto, Ondrejka 10. miesto,  Juránek 11. miesto
D1 - Starovičová 1. miesto, Kereková 3. miesto, Hajnalová 5. miesto
D2-  Brňová 3. miesto, Riznárová 7. miesto, Šmotláková 9. miesto
D4 - Bajzíková 2. miesto, De Jong 8. miesto, Chudá 15. miesto
M4 – Filipeje 3. miesto, Trenčanský 4. miesto, Gabaj 8. miesto
M5 - Paluš 1. miesto, Hanuska 3. miesto, Turčan 15. miesto
M6- Koran 6. miesto
Z4 - Gregušová 2. miesto,
Z5 - Dubajová 2. miesto, Železníková 3. miesto, Sameková 4. miesto
Z6 – Cerovská 1. miesto, Marková 2. miesto
 
Žiaci Trenčanský, Filipeje, Paluš, Hanuska, Gregušová, Dubajová, Sameková, Železníková, Cerovská, Marková postúpili na majstrovstvá Slovenska.
Na majstrovstvách Slovenska ktoré sa každoročne konajú v Rimavskej Sobote sa našemu reprezentantovi Filipovi Palušovi podarilo získať 1. miesto a stal sa majstrom Slovenska.