Zvonenia

Vyučovanie a prestávky

Príchod žiakov na 1. vyučovaciu hodinu najneskôr do 7:40.

1. hodina7:50 - 8:35
2. hodina8:40 - 9:25
3. hodina9:45 - 10:30
4. hodina10:35 - 11:20
5. hodina11:30 - 12:15
6. hodina12:20 - 13:05
obedprestávka 30 minút
7. hodina13: 35 - 14:15