Separovaný dvor

Dňa 2. júna 2016  naši štvrtáci navštívili Dotrieďovací dvor v Topoľčanoch. Deti sa tu dozvedeli, že do zberného dvora môžu občania priniesť rôzny odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov a všetko o triedení  odpadkov z našich domácností. Presvedčili sa na vlastné oči, čo sa s odpadom deje po odhodení do kontajnerov. Deti mali možnosť si zasúťažiť v stláčaní plastových fliaš, v triedení odpadu, ale i v kotúľaní pneumatík a skákaní na švihadle. Za usilovnosť pri plnení úloh boli deti odmenené a z exkurzie sme si priniesli veľa nových poznatkov.