Mestská polícia očami detí 2018

Vo výtvarnej súťaži Mestská polícia očami detí, získala naša žiačka Timea Šmotláková z 3. B triedy 1. miesto. Gratulujeme.