Imatrikulácie a Mikuláš 2018

V decembri naši prváčikovia zložili sľub a boli slávnostne prijatí medzi žiakov našej školy. Na pamiatku tohto výnimočného dňa dostali spomienkovú medailu a sladkú odmenu. Pekný program pripravili žiaci 1. stupňa a nakoniec všetkých čakalo prekvapenie.
Na školský dvor zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi na saniach.

Video z imatrikulácií nájtete tu»
Video s Mikulášom na školskom dvore nájtete tu»