Deň vody

Dňa  22. marca sme si  so žiakmi pripomenuli Deň vody. Celý vyučovací proces sa niesol v duchu tohto významného dňa. Žiaci prišli do školy oblečení v modrých tričkách, priniesli si fľaše s vodou a rôzne náučné knihy a obrázky. Počas vyučovania sme si vysvetlili dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v našom živote, žiaci súťažili a nadobudnuté vedomosti preniesli na papier.