Na kolesách proti rakovine na 1. stupni

Naša škola sa zapojila do projektu „Na kolesách proti rakovine“.
Žiaci 1. stupňa podporili tento projekt symbolickou jazdou na kolobežkách v mestskom parku a tiež dobrovoľnou finančnou zbierkou.