Trieda 8.B

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 15

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Miková