Trieda 8.B

Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Riznárová