Trieda 8.B

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 16

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Kubinová