Prehľad objednávok 2018

Január

Zverejnené 10.1.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.1.2018 Zverejnené 10.1.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.1.2018
Zverejnené 20.1.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.1.2018 Zverejnené 20.1.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.1.2018
Zverejnené 31.1.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.1.2018 Zverejnené 31.1.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.1.2018

Február

Zverejnené 10.2.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.2.2018 Zverejnené 10.2.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.2.2018
Zverejnené 20.2.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.2.2018 Zverejnené 20.2.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.2.2018
Zverejnené 28.2.2018 - Objednávky za obdobie 21.-28.2.2018 Zverejnené 28.2.2018 - Objednávky za obdobie 21.-28.2.2018

Marec

Zverejnené 10.3.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.3.2018 Zverejnené 10.3.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.3.2018
Zverejnené 20.3.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.3.2018 Zverejnené 20.3.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.3.2018
Zverejnené 31.3.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.3.2018 Zverejnené 31.3.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.3.2018

Apríl

Zverejnené 10.4.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.4.2018 Zverejnené 10.4.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.4.2018
Zverejnené 20.4.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.4.2018 Zverejnené 20.4.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.4.2018
Zverejnené 30.4.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.4.2018 Zverejnené 30.4.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.4.2018

Máj

Zverejnené 10.5.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.5.2018 Zverejnené 10.5.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.5.2018
Zverejnené 20.5.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.5.2018 Zverejnené 20.5.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.5.2018
Zverejnené 31.5.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.5.2018 Zverejnené 31.5.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.5.2018

Jún

Zverejnené 10.6.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.6.2018 Zverejnené 10.6.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.6.2018
Zverejnené 20.6.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.6.2018 Zverejnené 20.6.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.6.2018
Zverejnené 30.6.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.6.2018 Zverejnené 30.6.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.6.2018

Júl

Zverejnené 20.7.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.7.2018 Zverejnené 20.7.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.7.2018

August

Zverejnené 10.8.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.8.2018 Zverejnené 10.8.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.8.2018
Zverejnené 31.8.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.8.2018 Zverejnené 31.8.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.8.2018

September

Zverejnené 10.9.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.9.2018 Zverejnené 10.9.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.9.2018
Zverejnené 30.9.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.9.2018 Zverejnené 30.9.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.9.2018


Október

Zverejnené 10.10.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.10.2018 Zverejnené 10.10.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.10.2018
Zverejnené 20.10.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.10.2018 Zverejnené 20.10.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.10.2018
Zverejnené 31.10.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.10.2018 Zverejnené 31.10.2018 - Objednávky za obdobie 21.-31.10.2018

November

Zverejnené 10.11.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.11.2018 Zverejnené 10.11.2018 - Objednávky za obdobie 1.-10.11.2018
Zverejnené 30.11.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.11.2018 Zverejnené 30.11.2018 - Objednávky za obdobie 21.-30.11.2018

December

Zverejnené 20.12.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.12.2018 Zverejnené 20.12.2018 - Objednávky za obdobie 11.-20.12.2018