Deň Armády Slovenskej republiky

Dňa 23.septembra 2016 sa žiaci 1.stupňa našej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch. Pre deti vojaci pripravili zaujímavé interaktívne stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať svoju obratnosť a rýchlosť v behu cez prekážky,  preveriť svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci, vyskúšali si  zásah vodou na cieľ z hasičského auta. Strávili sme zase jedno mimoriadne pekné slnečné a poučné dopoludnie, v ktorom žiakom vojaci pútavým spôsobom priblížili svoju prácu.