Trieda 9.B

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Riznárová