Trieda 9.B

Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Miková