Voľné pracovné miesta


Pracovná pozícia: učiteľ  ANJ
Dátum nástupu do práce: 1. 9. 2020
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské pedagogické
Pracovné miesto na dobu určitú
Termín výberového konania: 18. 8. 2020 o 10. 00 hod.

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, 
poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 17. augusta 2020 do 12.00 hod.
.
Adresa školy:  Základná škola, J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany 
e-mail: skola@zshollehoto.edu.sk

Pracovná pozícia: vychovávateľka v ŠKD v rámci národného projektu ,,Úspešne natrhu práce“
Dátum nástupu do práce: 1. 9. 2020
Požadované vzdelanie:  stredoškolské pedagogické

Pracovné miesto na dobu určitú – 10 mesiacov
Cieľová skupina:
vek menej ako 25 rokov, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace
alebo
vek menej ako 29 rokov vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov

Cieľová skupina musí spĺňať NEET – uchádzač o zamestnanie, ktorý nie je zamestnaný, nepokračuje v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňuje na odbornej príprave.

Termín výberového konania: 18. 8. 2020 o 10. 00 hod.


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 17. augusta 2020 do 12.00 hod.

Adresa školy:  Základná škola, J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
e-mail: skola@zshollehoto.edu.sk

Pracovná pozícia: Asitent/ka učiteľa 
Dátum nástupu do práce: 1. 9. 2020 
Požadované vzdelanie: stredoškolské pedagogické 
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok 
Úväzok: 100% 
Znalosť anglického jazyka potrebná 
Termín výberového konania: 18. 8.2020 o 9. 00 hod. 

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 17. augusta 2020 do 12.00 hod.

Adresa školy : Základná škola, J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
e-mail: skola@zshollehoto.edu.sk