Artefiletika na Hollého

V našej škole majú deti možnosť od septembra v záujmovom krúžku Machule a aj individuálne ochutnávať pomerne novú progresívnu metódu-artefiletiku.
Čo to artefiletika je?
Arte poukazuje na väzbu k umeniu a filetický znamená poňatie výchovy, ktorá sa snaží o prepojenie emocionálneho a sociálneho rozvoja s rozvojom intelektuálnym. Artefiletika je inšpirovaná arteterapiou (liečba umením) a vyrastá z výtvarnej výchovy. Zjednodušene možno povedať, že pri artefiletike nejde o výsledný produkt (dielo), ale o samotný proces (tvorbu), ktorý je reflektovaný dieťaťom, deťmi medzi sebou alebo pedagógom. Hlavným cieľom nie je samoúčelná tvorivosť, ale rozvoj mnohostrannej schopnosti hľadať a nachádzať priliehavé vyjadrovacie formy k obsahom skúsenosti a vo vzťahu k jazyku umenia, ktoré pomáha ľuďom uvedomovať si a vyjadrovať zložité stavy duše.
Cieľom artefiletiky v školskom prostredí je predovšetkým budovanie vzťahov v skupine, zlepšovanie komunikácie a spolupráce pri riešení konfliktov, sebauvedomovanie, zábava, odstraňovanie tenzieneuróz, potláčanie agresivity, umožňovanie zažitia úspechu, a tiež možnosť spontánneho vyjadrovania emócií. Nakoľko tieto kompetencie sú minimálne rovnako dôležité pre spokojný život ako vzdelanie, budú sa deti na Hollého s artefiletikou stretávať aj naďalej.