Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci

 

 200. výročie narodenia Ľ. Štúra si žiaci 7. ročníka pripomínali nielen na hodinách literatúry, ale rozhodli sa navštíviť aj Uhrovec. Tu, v rodnom domčeku tohto významného národovca, mali možnosť oboznámiť sa s mnohými zaujímavosťami z jeho života. Pútavý výklad bol doplnený fotografiami a historickými predmetmi v novej expozícii. Potom ich kroky smerovali na Jankov vŕšok k pamätníku SNP. Domov sa vrátili s množstvom nových poznatkov, ktoré využijú pri tvorbe projektovo štúrovskej generácii.