Apponyiho knižnica v Oponiciach

Mesiac knihy - marec sme si pripomenuli návštevou Apponyiho knižnice v Oponiciach.
Žiaci siedmeho ročníka sa preniesli prostredníctvom pásma o Martinovi Lutherovi do obdobia, v ktorom žil. Živé predstavenie nahradilo hodinu dejepisu v škole. Pútavé rozprávanie pána Králika o histórii knižnice a nenahraditeľnosti kníh v živote človeka zanechalo v deťoch hlboké dojmy.