Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Mária Hrubá

Aprobácia: Matematika - Občianska výchova

Mgr. Tatiana Palušová

Aprobácia: Náboženská výchova

Mgr. Mária Virdzeková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Etická výchova
Pedagogický asistent učiteľa

Mgr. Veronika Vajnoráková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Anglický jazyk

Ing. Zuzana Geschwandtnerová

Aprobácia: Anglický jazyk

Mgr. Branislav Fábik

Aprobácia: Náboženská výchova

Mgr. Vladimír Železník

Aprobácia:  Telesná výchova - tréner plávania