Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Lucia Bobríková

Aprobácia: Biológia - Informatika

Mgr. Branislav Fabík

Aprobácia: Náboženská výchova

PaedDr. Branislav Kapusník

Aprobácia: Matematika - Fyzika - Informatika
Web: kapo.topindex.sk

Mgr. Kristína Lindtnerová


Aprobácia: Telesná výchova a šport
špecializácia: trénerstvo

Mgr. Michal Vaňo

Aprobácia: Biológia - Geografia

Mgr. Miroslava Bezáková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Hudobná výchova

Mgr. Daniela Virdzeková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Dejepis

Mgr. Roman Fabík

Aprobácia: Náboženská výchova - Občianska výchova

Mgr. Vladimír Turček

Tréner plávania