Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Branislav Fabík

Aprobácia: Náboženská výchova

PaedDr. Branislav Kapusník

Aprobácia: Matematika - Fyzika - Informatika
Web: kapo.topindex.sk

Mgr. Soňa Mroceková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Dejepis

Mgr. Andrea Jakubičková

Aprobácia: Anglický jazyk - Chémia

Mgr. Mária Mošaťová

Aprobácia: Slovenský jazyk - Etická výchova

Mgr. Miroslava Riznárová

Aprobácia: Anglický jazyk - Psychológia

Mgr. Vladimír Turček

Tréner plávania

PaedDr. Tatiana Selecká

Aprobácia: Anglický jazyk - Telesná výchova