Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Lucia Bobríková

Aprobácia: Biológia - Informatika

Mgr. Branislav Fábik

Aprobácia: Náboženská výchova

Mgr. Branislav Kapusník

Aprobácia: Matematika - Fyzika - Informatika
Web: kapo.topindex.sk

Mgr. Kristína Lindtnerová


Aprobácia: Telesná výchova a šport
špecializácia: trénerstvo

Mgr. Lenka Takáčová

Aprobácia: Anglický jazyk - Ruský jazyk

Mgr. Michal Vaňo

Aprobácia: Biológia - Geografia

Mgr. Katarína Belaňová

Aprobácia: Anglický jazyk - Slovenský jazyk

Mgr. Anna Rusňáková 


Aprobácia: Náboženská výchova