Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Branislav Fabík

Aprobácia: Náboženská výchova

PaedDr. Branislav Kapusník

Aprobácia: Matematika - Fyzika - Informatika
Web: kapo.topindex.sk

Mgr. Kristína Lindtnerová


Aprobácia: Telesná výchova a šport
špecializácia: trénerstvo

Mgr. Soňa Mroceková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Dejepis

Mgr. Andrea Jakubičková

Aprobácia: Anglický jazyk - Chémia

Ing. Janka Kúdelová

Aprobácia: Biológia - Matematika

Mgr. Mária Miková

Aprobácia: Biológia - Geografia

Mgr. Andrea Adamkovičová

Aprobácia: Fyzika - Chémia

Mgr. Vladimír Turček

Tréner plávania