Zoznam netriednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Mária Hrubá

Aprobácia: Matematika - Občianska výchova

Mgr. Veronika Vajnoráková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Anglický jazyk

Ing. Zuzana Geschwandtnerová

Aprobácia: Anglický jazyk

Mgr. Branislav Fábik

Aprobácia: Náboženská výchova