Malý športovec 1,2

Vedúca krúžku: Mgr. Jana Schwarzová
Kontakt: janetkasch@pobox.sk
                  
     
Čas krúžku:Náplň záujmového krúžku:

  • cieľom krúžku je vytvoriť u žiakov základné predstavy o význame hier,
  • rozvíjať zmysel prekolektívnosť a súčinnosť hre, zmysel pre fair play,
  • schopnosť oceniť kvality súpera a zmieriť sa s prehrou a snažiť sa o vlastné zlepšenie.

Fotogaléria: