Zoznam triednych učiteľov II.stupeň

Mgr. Andrea Adamkovičová

Aprobácia: Fyzika - Chémia
Triedna učiteľka: 5.A


Mgr. Mária Miková

Aprobácia: Biológia - Geografia
Triedna učiteľka: 5.B

Ing. Janka Kúdelová

Aprobácia: Biológia - Matematika
Triedna učiteľka: 5.C

Mgr. Michal Vaňo

Aprobácia: Biológia - Geografia
Triedny učiteľ: 6.A

Mgr. Daniela Virdzeková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Dejepis
Triedna učiteľka: 6.B

Mgr. Roman Fabík

Aprobácia: Náboženská výchova - Občianska výchova
Triedny učiteľ: 6.C

Mgr. Lenka Takáčová

Aprobácia: Anglický jazyk - Ruský jazyk
Triedna učiteľka: 7.A

Mgr. Ľubomíra Mošaťová

Aprobácia: Hudobná výchova - Anglický jazyk - Pedagogika
Triedna učiteľka: 7.B

Mgr. Katarína Belaňová

Aprobácia: Anglický jazyk - Slovenský jazyk
Triedna učiteľka: 7.C

Mgr. Miroslava Bezáková

Aprobácia: Slovenský jazyk - Hudobná výchova
Triedna učiteľka: 8.A

Mgr. Elena Chudá

Aprobácia: Matematika - Slovenský jazyk
Triedna učiteľka: 8.B

Ing. Slávka Detková

Aprobácia: Nemecký jazyk
Triedna učiteľka: 8.C

Mgr. Ivana Terlandová


Aprobácia: Telesná výchova a šport
špecializácia: trénerstvo
Triedna učiteľka: 9.A

Mgr. Viera Kubinová

Aprobácia: Matematika - Telesná výchova
Triedna učiteľka: 9.B

Mgr. Lucia Bobríková

Aprobácia: Biológia - Informatika
Triedna učiteľka: 9.C