Zoznam nepedagogických zamestnancov

Ing. Janka Šurinová

Ekonómka

Janka Polačeková

Administratívna prac. školy

Mária Mikulová

Odborný pracovník - PaM

Peter Pilát

Školník, kurič

Júlia Valová

 Upratovačka

Jana Vlčková

 Upratovačka

Beáta Pecháčová

Upratovačka

Školská jedáleň

Silvia Vlachynská

Vedúca školskej jedálne

 Oľga Hurtajová

Pomocný prevádzkový pracovník

Anna Trenčanská

Pomocný prevádzkový pracovník

Zuzana Daňovičová

Pomocný prevádzkový pracovník

Alena Miškolciová

Pomocný prevádzkový pracovník

Gabriela Danišová

Pomocný prevádzkový pracovník

Jana Godišová

Pomocný prevádzkový pracovník

Malvína Dúcka

Pomocný prevádzkový pracovník