Zoznam nepedagogických zamestnancov

Ing. Janka Šurinová

Ekonómka

Janka Polačeková

Administratívna prac. školy

Mária Mikulová

Odborný pracovník - PaM

Peter Pilát

Školník, kurič

Oľga Hunková

 Upratovačka

Júlia Valová

 Upratovačka

Jana Vlčková

 Upratovačka

Školská jedáleň

Silvia Vlachynská

Vedúca školskej jedálne

Alena Tomancová

 Kuchárka

Anna Galadíková

Kuchárka

 Oľga Hurtajová

Pomocný prevádzkový pracovník

Anna Trančanská

Pomocný prevádzkový pracovník