Zoznam nepedagogických zamestnancov

Ing. Janka Šurinová

Ekonómka

Janka Polačeková

Administratívna prac. školy

Mária Mikulová

Odborný pracovník - PaM

Peter Pilát

Školník, kurič

Jana Pavlovičová

 Upratovačka

Janka Vlčková

 Upratovačka

Beáta Pecháčová

Upratovačka

Školská jedáleň

Silvia Vlachynská

Vedúca školskej jedálne

Katarína Illášová

Kuchárka

Anna Trenčanská

Pomocný prevádzkový pracovník

Zuzana Daňovičová

Kuchárka

Alena Miškolciová

Kuchárka

Gabriela Danišová

Kuchárka

Jana Godišová

Pomocný prevádzkový pracovník