Exkurzia - Prírodovedné múzeum v BA

11. októbra 2016 žiaci 6. ročníka navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave. Prezreli si viaceré expozície ako napr. : Príbeh života na Zemi -  prezentuje vývoj dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi, Biodiverzita Zeme -  postupne zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi - polárnych oblastí, tundry, tropických lesov,... Klenoty Zeme -  prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exkurziu zakončili príjemnou prechádzkou po vynovenom Starom moste cez Dunaj.