2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!


Aj v roku 2021 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2020 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch.
Rada rodičov ZŠ J. Hollého 696/3 sa uchádza o Vašu priazeň a podporu školských a vzdelávacích aktivít v základnej škole, ktorých uskutočnenie umožní aj Vaše rozhodnutie poukázať spomínané 2% dane z príjmu cestou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2020.
Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu, v prospech detí navštevujúcich základnú školu.

Základné údaje:
IČO: 17319617/1330
Názov: SRRZ – RZ pri Základnej škole 
Sídlo: 955 01 Topoľčany, Hollého 696/3

Predvyplnené tlačivo na VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete prevziať u triednych učiteľov prípadne na sekretariáte školy, alebo stiahnuť z webovej stránky tu:

V prípade potreby si ďalšie tlačivá môžete stiahnuť na stránke rozhodni.sk.

Rada rodičov pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany Vám ďakuje za rozhodnutie finančne podporiť a zlepšiť vzdelávaciu činnosť žiakov, za solidaritu ktorú prejavujete predovšetkým žiakom našej základnej školy.

S úctou, Rodičovské združenie pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany.