2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2018 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2017 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch.
Rada rodičov ZŠ J. Hollého 696/3 sa uchádza o Vašu priazeň a podporu školských a vzdelávacích aktivít v základnej škole, ktorých uskutočnenie umožní aj Vaše rozhodnutie poukázať spomínané 2% dane z príjmu cestou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.
Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu, v prospech detí navštevujúcich základnú školu.

Základné údaje:
IČO: 17319617/1330
Názov: SRRZ – RZ pri Základnej škole 
Sídlo: 955 01 Topoľčany, Hollého 696/3

Tlačivo na VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% /3%/ zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete prevziať
u triednych učiteľov prípadne na sekretariáte školy, alebo stiahnuť z webovej stránky tu:

Rada rodičov pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany Vám ďakuje za rozhodnutie finančne podporiť a zlepšiť vzdelávaciu činnosť žiakov, za solidaritu ktorú prejavujete predovšetkým žiakom našej základnej školy.

S úctou, Rodičovské združenie pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, Topoľčany.