Exkurzia do Archeologického múzea Veľkej Moravy - Bojná

V neďalekej obci Bojná, na území ktorej ležalo v období pred vznikom Veľkej Moravy hospodárske a politické centrum Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva, sa  nachádza Archeologické múzeum Veľkej Moravy.  Žiaci 6.ročníka  sa  6. mája vybrali do tohto múzea získavať nové poznatky o živote obyvateľov najstaršieho obdobia našich dejín. Prezreli si tu množstvo unikátnych predmetov nájdených na hradisku  Valy, možno spomenúť najstarší kresťanský zvon na Slovensku či unikátny súbor pozlátených oltárnych plakiet, z Nitrianskeho kniežatstva.

Okrem múzea navštívili i unikátne archeologické nálezisko, hradisko Bojná - Valy. Tu ich zaujali najmä obydlia - polozemnice, v ktorých obyvatelia hradiska žili. Cestou späť  sa zastavili na ranči Babica. Domov sa vrátili obohatení o nové vedomosti a zážitky.